GDPR / AVG Naleving

Volledige toewijding aan de nieuwe wetgeving

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR), en is bedoeld om de privacy van elk individu in de EU beter te beschermen.

Webwhale hecht erg veel waarde aan de privacy van haar klanten. In de maanden april en mei 2018 hebben wij samen met externen hard gewerkt om Webwhale vóór de ingangsdatum aan de AVG te laten voldoen. De stappen die we hiervoor hebben gezet staan hieronder.

AVG Checklist Webwhale

Deze checklist is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018

Wat moeten de klanten van Webwhale doen?

Aan elke nieuwe klant van Webwhale wordt toestemming gevraagd voor het verzamelen en gebruiken van hun persoonsgegevens voor de doelen die aangegeven zijn in ons privacy beleid.

Overzicht van AVG documenten Webwhale

Wij zijn verplicht om onze klanten te informeren over de toezichthoudende autoriteit in Nederland; dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht er iets mis zijn met hoe Webwhale omgaat met (persoons)gegevens, meld dit dan bij ons. Het is daarnaast mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.